CZECHY

1.Położenie

1.Położenie

Republika Czeska liczy 10,4 mln mieszkańców i zajmuje powierzchnię
78 964 km2. Jest krajem śródlądowym, położonym
pomiędzy Polską, Słowacją, Austrią i Niemcami. Czechy w swym ukształtowaniu mają znaczną przewagą
obszarów wyżynnych
Religia

2.Religia

Czechy liczą 10 516 125 mieszkańców (2009)
i historycznie są państwem chrześcijańskim,
jednak obecnie są jednym z najbardziej zlaicyzowanych państw na świecie.
Literatura

3.Literatura

Literatura czeska – literatura, która powstawała i powstaje na terenie
historycznych Czech i jest pisana przez osoby, które tradycyjnie
związane są z kulturą Czech. Literatura ta jest pisana nie tylko w
języku czeskim, ale też w innych językach: po łacinie
(np. Kronika Czechów Kosmasa z Pragi), niemiecku

Historia

4.Historia

Historia Czech Tereny dzisiejszych Czech zostały zasiedlone przez
Słowian zachodnich. W X w. powstało księstwo będące pod panowaniem
Przemyślidów, a następnie Luksemburgów. W 1003 roku Czechy zajął
przejściowo Bolesław Chrobry. Pierwszym królem Czech został koronowany
w 1085 Wratysław II. Szczytem potęgi Czech było panowanie Karola
IV w XIV wieku.
Tradycja

5.Tradycja

Czechowa można nazwać gościnnym i gościnnym, a ich umiejętność uprawy
roli i gotowania jest ważnym argumentem, na którym polegają przy wyborze
miejscowości turystycznej.